Waarom het goed is om kinderen bij het rouwproces te betrekken

Al op jonge leeftijd kunnen kinderen te maken krijgen met rouw. Bijvoorbeeld omdat opa of oma is overleden. Of wanneer een kindje uit de klas een van zijn ouders verliest. Vaak verloopt de manier waarop kinderen met rouw omgaan anders dan bij een volwassene. Al begrijpen ze misschien nog niet alles, toch zijn er een aantal dingen om bij stil te staan.

 

Slapen krijgt een andere betekenis

Ik ervaar regelmatig dat volwassenen denken dat het beter is om kinderen weg te houden bij zoiets verdrietigs als een overlijden. Of dat je ze het kind niet vertellen dat hun geliefde opa is overleden, maar dat hij slaapt. Dat laatste is echt geen goed idee, kinderen kunnen slapen nogal eng gaan vinden omdat ze denken dat ze in een kist gestopt worden als ze slapen.

 

Gedrag van de volwassene neemt een kind over

Hoe een ouder zich ten aanzien van het thema dood opstelt, heeft vaak direct invloed op zijn of haar kind. Als een dochter liefdevol en met aandacht omgaat met haar overleden moeder, zal haar kind dat gedrag overnemen en als iets normaals ervaren. Maar andersom geldt dat ook; als de dochter liever niet bij haar overleden moeder aan het bed zit, dan zal haar kind dat ook niet snel doen.

Door je kind weg te duwen bij een afscheid of uitvaart, vergroot je het taboe rondom de dood. Je creëert iets mystieks, iets spannends, wellicht iets om bang voor te zijn. Door je kind erbij te betrekken, help je hem of haar met het verwerken van het gemis, het verdriet. Hij of zij begrijpt en ervaart beter wat doodgaan betekent.

 

Geef kinderen een taak

Net als voor ieder mens is het ook voor een kind belangrijk om gezien te worden. Het helpt als hij of zij zich betrokken voelt bij de uitvaart en niet genegeerd wordt. Het is dus een goed idee om je kind een taak te geven en iets te laten doen wat bij hem of haar past. Een lied of een gedicht voordragen bijvoorbeeld, of de kist versieren. Hij of zij krijgt de kans zijn emoties te uiten en ook de emoties van een ander te zien. Zo leert hij of zij dat emoties bij een verlies ook bij het leven horen.

 

Wanneer een kind zich afsluit

Er zijn ook situaties dat een kind het liefst zo min mogelijk met de situatie te maken wil hebben. Ook al doen zijn of haar ouders alle moeite om hun kind erbij te betrekken. Zo’n situatie vraagt wat meer geduld. Vaak lukt het mij als buitenstaander eerder om met het kind te praten. Ik vertel wat het betekent om verdriet te hebben, in de rouw te zijn en dat die gevoelens er allemaal mogen zijn. Daarnaast kan ik allerlei ideeën aanreiken, zoals wat hij of zij nog voor zijn lieve opa zou kunnen doen.

 

Ik ga graag in gesprek met volwassenen en kinderen. Hoe vinden zij troost? Hoe kan ik dat voor hen vormgeven en organiseren? Het is fijn om betekenis, rust en richting te kunnen geven en dat ervaar ik als het mooiste onderdeel van mijn werk.

 

De prachtige foto is van Trym Nilsen | Unsplash

Met een wilsbeschikking legt u uw uitvaartwensen vast

In februari 2022 ging de SIRE-campagne ‘Praat erover. Niet eroverheen’ van start. Via radio- en tv-spots, advertenties in kranten en posters in bushokjes worden burgers opgeroepen de dood niet zo vaak dood te zwijgen.
Voorafgaand aan de campagne had SIRE onderzoek gedaan naar de mate waarin mensen met elkaar over de dood praten. Meer dan de helft van de Nederlanders gaf aan niet of te weinig over de dood te hebben gesproken met een persoon die er nu niet meer is.

Ik vind het een verdrietige constatering want dit heeft een grote invloed op de manier van hoe goed we afscheid van elkaar nemen. Veel mensen die er onvoldoende over hebben gesproken, ervaren ook spijt; het verdriet is groter en bemoeilijkt de rouw.
Als uitvaartbegeleidster ervaar ik dat ook. Het leidt bij de nabestaanden vaak tot twijfel, gepieker en discussies en geeft onrust en tijdsverlies. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de financiële zorgen.
Op het moment dat ik met de nabestaanden de uitvaart bespreek en de wensen van de overledene zijn niet of nauwelijks bekend, kan dat tot grote spanningen leiden. Bijvoorbeeld door ineens te besluiten om toch te cremeren in plaats van te begraven.

Help uw naasten en leg uw uitvaartwensen vast
Uit ervaring kan ik dus stellen dat het heel zinvol is om over de dood te praten. Door uw uitvaartwensen vast te leggen in een wilsbeschikking kunt u uw naasten veel stress besparen. Niet door te zeggen: “Dat zoeken jullie maar uit na mijn dood”, want dat is eigenlijk best egoïstisch. Ook niet door te zeggen: “Dat is allemaal geregeld”, want wat bedoelt u daar precies mee? De uitvaartverzekering? Dan zegt nog steeds weinig over hoe u uw uitvaart zou willen vormgeven.

Wilt u begraven of gecremeerd worden? Heeft u een uitvaartverzekering of een apart ‘potje’ om de uitvaartkosten te dekken? Welke muziek moet tijdens de dienst worden gespeeld? Wilt u het liefst thuis opgebaard worden? Moet de uitvaart zo milieuvriendelijk mogelijk worden uitgevoerd?
Dit soort zaken kunt u allemaal vastleggen in een wilsbeschikking. Het omvat uw ideeën en wensen, maar ook praktische informatie. Zoals (een link naar) een adressenlijst en een overzicht van uw wachtwoorden.

Via mijn website kunt u een wilsbeschikking downloaden. Vul het document in en geef het aan uw familieleden en vrienden, zodat zij uw laatste wensen kunnen honoreren.

Samen met mij de wilsbeschikking invullen kan ook. Neem daarvoor contact op zodat we uw wensen kunnen bespreken.

Bekijk hier de tv-spots van SIRE

Watercremeren als duurzaam alternatief

Steeds meer mensen denken na over hoe ze bewuster en duurzamer kunnen leven. Maar een duurzame uitvaart is vaak nog geen vanzelfsprekendheid.

Toch zijn er allerlei duurzame keuzes die je kunt maken. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Een kist van Nederlands hout, zonder lak of ornamenten;
 • Duurzaam rouwdrukwerk van 100% gerecycled papier of digitale uitnodigingen;
 • Rouwvervoer per (bak)fiets of elektrische rouwauto;
 • Milieuvriendelijk opbaren.

 

Nu staan de ontwikkelingen rondom een duurzame uitvaart niet stil. Daarom wil ik in deze blog stilstaan bij resomeren, ook wel watercrematie genoemd. Deze vorm van lijkbezorging is pas sinds kort in Nederland mogelijk en is bijzonder milieuvriendelijk in vergelijking met begraven of cremeren.

Funeral Quest behoort tot de eerste lichting uitvaarders die hiervoor is opgeleid. Het is nu nog wachten totdat de eerste machine geïnstalleerd is en klaar is voor gebruik. Wanneer en waar dat is, is helaas nog niet duidelijk.

 

Wat is resomeren en hoe gaat dat in de praktijk

Bij resomeren wordt de overledene in een resomator (groot afsluitbaar vat) geplaatst. Vervolgens worden de juiste hoeveelheden water en kaliumhydroxide toegevoegd waarna het vat wordt verhit tot 180 ℃ en het lichaam oplost. Na 3 uur is het lichaam gereduceerd tot vloeistof en onopgelost botmateriaal dat wordt vermalen tot een fijn poeder, vergelijkbaar met de as na een crematie.

 

Deze vorm van lijkbezorging lijkt dus eigenlijk in veel opzichten op een crematie. Zo ligt de overledene tijdens het afscheid in een kist of wade. Op het moment dat het resomeren daadwerkelijk plaatsvindt, dient het lichaam in wol of zijde gekleed en gewikkeld te worden zodat het chemisch proces optimaal verloopt.

Er bestaat al een wollen omhulsel dat speciaal voor het resomeren gebruikt kan worden, alsof de overledene in een wollen kist ligt. Daarnaast zijn kistenmakers bezig om een uitvaartkist te ontwikkelen waaruit het lichaam makkelijk alsook respectvol geschoven kan worden.

 

Voordelen van resomeren boven cremeren

 • De CO2 en stikstof uitstoot is vele malen minder dan bij cremeren;
 • Het kost slechts 20% van de energie dat cremeren vraagt;
 • Het waterverbruik is slechts 1.500 liter (ter vergelijking: voor het maken van 1 spijkerbroek is 11.000 liter nodig);
 • De kist kan worden hergebruikt;
 • Na afloop is de vloeistof die overblijft omgezet in een onschadelijke stof dat geen impact heeft op het milieu en kan het net als kraanwater worden weggespoeld.

 

Wilt u over resomeren van gedachten wisselen? Of wilt u meer weten over welke keuzes u kunt maken om een uitvaart duurzaam in te vullen? Neem contact met me op om de mogelijkheden te bespreken. Ik hoor graag uw ideeën of wensen en adviseer u graag.

Een uitvaartkist op zijn mooist

1000 kraanvogels ging ze vouwen, het geluk zou naar hen toekomen.
Misschien kon het komend afscheid nog afgewend worden.
Helaas de 100 kraanvogels konden het overlijden niet tegengaan.
Maar hoe fantastisch mooi is de uitvaartkist geworden.
De 1000 kraanvogels maken zich samen klaar om de lucht in te gaan en de overledene naar een andere plek te brengen…..respect!

Bekijk de uitvaartkist hier: https://funeralquest.nl/inspiratie/zelf-een-kist-maken/

Overleden in het buitenland. Wat moet u weten?

Een buitenlandse familie, woonachtig op Malta, benaderde mij om een uitvaart te begeleiden. De overledene wilde graag gecremeerd worden. Echter op Malta is geen crematorium. Eerst bedacht zijn weduwe om de crematie in Engeland te laten plaatsvinden omdat ze daar familie had wonen. Maar dat bleek ijdele hoop. Toen overwoog ze de crematie in Nederland aangezien haar man Nederlands was. Al had hij hier nooit gewoond.
Toen nam ze contact met me op.
Bovenstaand verhaal lijkt een uitzonderlijke situatie. Maar repatriëring vanuit het buitenland na een overlijden, komt vaker voor dan gedacht.
Wanneer een dierbare in het buitenland is overleden, is het fijn om te weten waarmee rekening gehouden moet worden.
Hoe gaat de repatriëring van een overledene in zijn werk?
• Allereerst, neem de tijd om op uw manier afscheid te nemen en nog even samen te zijn. Daarna is het van belang dat u een arts raadpleegt die de verklaring van overlijden zal opstellen.
• Dan neemt u contact met mij op. Ik ben 24 uur per dag bereikbaar. We maken telefonisch of via beeldbellen kennis en bespreken de eerste zaken die van belang zijn. Vervolgens ontvangt u mijn offerte.
• Ik neem direct contact op met het ziekenhuis of uitvaartlocatie ter plaatse om de repatriëring voor te bereiden.
• Aansluitend regel ik de vlucht en de juiste papieren voor het transport en de ontvangst van de overledene en heb ik contact met het mortuarium op Schiphol.
• Aangekomen in Nederland zorg ik dat de overledene meteen opgehaald kan worden om naar de gekozen opbaarlocatie vervoerd te worden.
• Wanneer de as mee teruggaat naar het eigen land, zoals de weduwe op Malta graag wilde, zorg ik voor de ontheffing op de wettelijke bewaarperiode. Dit kan binnen 1 week geregeld worden.

Wat doe ik verder als uitvaarbegeleider
• Op het moment dat de overledene in Nederland is gearriveerd, verzorg ik die.
• Nadat de familie gesetteld is, in een hotel of bij vrienden of familie, bespreken we alle details en zorg ik voor rust.
• De uitvaart organiseer ik volgens de wensen die we van tevoren hebben besproken. Ik heb contact met de uitvaartlocatie, regel de rouwkaarten, de rouwadvertentie, de bloemen en alle overige zaken die u graag geregeld heeft.

Ik heb jarenlange ervaring met hele uiteenlopende uitvaarten. Daardoor weet ik wat allemaal mogelijk is bij de invulling van de dienst. Ik luister naar uw persoonlijke wensen, geef u goed advies en kom ik met oplossingen. Bijvoorbeeld toen ik te maken had met uitgebreide coronaprotocollen. Ondanks de belemmeringen heb ik toch een toegankelijke uitvaart voor alle buitenlandse gasten kunnen verzorgen.

Wat kost repatriëring?
Repatriëring kan een kostbare aangelegenheid zijn. Reist u geregeld naar het buitenland of verblijft u voor langere tijd in het buitenland? Het meest praktische is om in zo’n geval een uitgebreide reisverzekering af te sluiten.

De ervaring van de weduwe
Na de crematie van de man uit Malta ontving ik een reactie van de weduwe. “You’re amazing. In Malta, most funeral directors I contacted said no to me. Then I met you, and you only said yes to me. You are a wonderful funeral director. I would love to see you again. Please come to Malta sometime.”

De volledige reactie van de weduwe is hier te lezen.

Zo graag nog even thuis

De weduwe: Zo graag nog even samen

De huisarts had met de weduwe gebeld. Haar man was de vorige dag overleden en hij wilde weten hoe met haar het ging. Zij vertelde hem dat ze het zo jammer en verdrietig vond dat haar man door de uitvaartondernemer direct uit huis was gehaald en naar een rouwcentrum gebracht.

Ze had hem zo graag nog even thuis gehad. Zo graag nog even samen.

De huisarts stelt voor om een andere uitvaartbegeleider te kiezen. Dat doet ze. We hebben contact. Binnen een paar uur ligt haar man thuis op bed opgebaard, zoals ze het zo graag wilde.

Ze kijkt me aan. In haar ogen zie ik dat ze tevreden is. Ze zegt me dat ze hem wel eeuwig bij haar wil houden.

De dag voor de uitvaart vertelt ze me dat ze klaar is om afscheid van hem te nemen. Daarna kan ze starten aan haar rouw.

 

De moeder: Omringt door vrienden

Haar zoon overleed plotseling. De politie had hem gevonden en hem naar een grote uitvaartonderneming gebracht. Zij wilde niks liever dan haar zoon thuis hebben, maar de uitvaartonderneming weigerde ook maar iets te ondernemen, totdat ze de hele som van de uitvaart had betaald, terwijl zij en ook de uitvaartonderneming nog geen idee hadden wat haar wensen waren.

Ze nam contact met mij op. Direct nadat ik haar verhaal had aangehoord, betaalde ik de uitvaartonderneming de kosten die zij al hadden gemaakt en zorgde dat de jongen zo snel mogelijk naar huis kwam.

Toen ik haar er later weer over sprak, vertelde ze hoe waardevol het voor haar was geweest dat haar zoon nog een paar dagen thuis kon zijn en continue omringt werd door zijn vrienden.

 

De kinderen: Papa in de garage

Eigenlijk wilden ze dat hun overleden vader naar het dichtbijgelegen rouwcentrum werd gebracht. Helaas lukte dat niet omdat het vol was. Iets anders in de omgeving was er eigenlijk niet.

Ik vroeg hoe ze dachten over een thuisopbaring. Het idee sprak ze in eerste instantie nog niet aan, maar Pa thuis betekende dat ze op alle momenten van de dag bij hem konden zijn. Maar waar? De slaapkamer, de huiskamer… Totdat de zoon vertelde dat pa zo graag in de garage was. Het was zijn honk, zijn plek.

Ik besprak de mogelijkheden waarna ze besloten dat pa in de garage opgebaard zou worden. De omgeving waar hij gelukkig was geweest en waar ze hem zo vaak hadden aantroffen.

 

Een uitvaart volgens uw wensen

Zodra ik bij de familie kom praten over het afscheid van hun dierbare, is de opbaring vaak het eerste onderwerp dat ter sprake komt. Oftewel waar mag de overledene blijven tot aan de dag van de uitvaart?

Een afscheid is ingrijpend en vraagt nogal wat van de nabestaanden. Ze zijn verdrietig en voelen vaak ongeloof en verslagenheid. Ik luister naar hun wensen, vertel over de mogelijkheden van uit huis opbaren of juist een thuisopbaring en zorg dat die zo snel mogelijk is georganiseerd. Dat alleen al geeft rust.

Mijn taak is om nabestaanden te ondersteunen en ervoor te zorgen dat de uitvaart naar hun wensen verloopt. Van begin tot eind. Maar ook dat ze niet ineens met onverwachte kosten worden geconfronteerd.

Ik geef antwoorden op vragen, denk mee, voel mee en kom met ideeën. Zodra we eruit zijn regel ik dat wat geregeld moet worden en houd ik de nabestaanden op de hoogte over het verloop van de uitvaart.

Neem contact met me op als u (vrijblijvend) over de mogelijkheden wil praten. Ik hoor graag uw ideeën, wat u eventueel zelf wil doen en adviseer u graag.

 

Als je als familie alles zelf wil doen

Vaak komt het al telefonisch ter sprake; de familie van een overledene geeft aan alles zelf te willen doen. Met name Amsterdam zit vol met eigenzinnige mensen die graag zelf de controle houden, wat ik prima vind.
Inmiddels weet ik uit ervaring hoe het in de praktijk zal gaan en waar het op neer zal komen. Daarom is mijn reactie steevast: “Vertel me wat jullie zelf willen doen, wat jullie al gedaan hebben en wat ik nog voor jullie kan betekenen.”

In dit soort situaties is mijn bemiddeling net zo belangrijk als bij een gemiddelde uitvaart. Daarom geeft ik, net als bij iedere uitvaart, altijd eerlijk aan wat mijn gemaakte uren zijn voor de tijd die de familie van mij vraagt.

Waarom het toch een goed idee is om een flexibele, ervaren uitvaartbegeleider in de arm te nemen

Advies en inspiratie over de invulling van een uitvaart
Als ik hoor dat de nabestaanden veel zelf willen doen, komt het er meestal op neer dat ze de ceremonie zelf willen vormgeven en invullen. Dat vind ik niet meer dan logisch. Zij moeten immers de input geven over onder andere de muziek, sprekers, foto’s of ander beeldmateriaal tijdens de uitvaart.
Waar ik ze goed in kan adviseren is onder andere de volgorde van de ceremonie en ideeën om de invulling verder aan te kleden. Een gedicht voordragen bijvoorbeeld, of een moment om kaarsen aan te steken of een levenslint door te knippen. Maar ook kom ik met voorstellen om iets op de kist te leggen. Bijvoorbeeld een tekening van de (klein)kinderen of iets wat heel kenmerkend was van de overledene. Zoals zijn of haar favoriete biertje of een pakje sigaretten om maar wat te noemen.

Keuzes hebben consequenties
Nabestaanden die te maken krijgen met een afscheid zijn vaak moe, verdrietig, of soms zelfs in shock. Tegelijkertijd verlangen ze van zichzelf dat ze hard aan het werk moeten om de uitvaart te regelen. Het is materie waar ze weinig van weten waardoor ze tegen dingen aanlopen die ontzettend veel energie kosten en zorgen kunnen geven.
Ik heb als uitvaartbegeleider jarenlange ervaring en expertise opgebouwd in het organiseren en begeleiden van een uitvaart. Daardoor weet ik wat de consequenties van bepaalde keuzes kunnen zijn. Om een voorbeeld te geven: gaat u als familie als eerste of als laatste weg uit de aula of bij het graf? Dat heeft gevolgen voor hoe en wanneer u door de genodigden gecondoleerd kan worden.

Wanneer een overlijden niet natuurlijk is
Als een overlijden niet natuurlijk is, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van euthanasie, zelfdoding, vinding of een ongeluk, dan is de weg voor de juiste papieren lang. Ik heb in zo’n situatie altijd rechtstreeks contact met instanties als de gemeente, het Openbaar Ministerie en/of de politie zodat de benodigde papieren snel geregeld kunnen worden. Zeker als alles in 1 dag binnen moet zijn, zit ik er achteraan en zorg ik dat het in orde komt.

Afspraken met het crematorium, de vervoerder of mortuarium
Derden partijen met wie u tijdens een uitvaart te maken krijgt, hebben vaak de voorkeur om via een uitvaartbegeleider te werken. Wij weten wat de spelregels zijn en wat er allemaal mogelijk is. Daarover hebben we goede afspraken gemaakt waardoor er geen verkeerde verwachtingen zijn. Maar ook is het qua facturering een stuk makkelijker.

Gelukkig is er tegenwoordig heel veel mogelijk. Milieuvriendelijk opbaren, zelf een kist maken, maar ook nazorg. Kijk eens hier voor inspiratie.

Als u zelf een uitvaart van een dierbare wil organiseren, verlang dan van uw uitvaartbegeleider dat u begrip krijgt. Neem contact met me op als u over de mogelijkheden wil praten. Ik hoor graag u ideeën, wat u zelf wil doen en adviseer graag waar nodig.

Inspiratie voor alternatieve uitvaartlocaties. Er is zo veel meer mogelijk dan u denkt

Uitvaarten mochten het afgelopen jaar alleen nog in kleine kring plaatsvinden. Ook op dat vlak heeft corona ons weten te raken.

In maart 2020 ging plotseling alles op slot. Ineens mochten bij een uitvaart nog maximaal 10 mensen aanwezig zijn. Dat was een behoorlijke omschakeling en voor nabestaanden lastig en ook verdrietig.

We moesten in 2020 constant schakelen tussen versoepelingen en weer terug naar aangescherpte maatregelen. De regels voor groepsgroottes veranderden daarin mee. Van 10, naar 30, naar 70, naar 100 en weer terug naar 30 personen.

 

We mogen weer meer

Gelukkig zijn de maatregelen weer verruimd en ziet het ernaar uit dat we stukje bij beetje volledig van het slot gaan. Voor een uitvaart betekent dit dat we vanaf nu met maximaal 100 personen bij elkaar mogen komen. Toch blijft het aantal vierkante meters van een uitvaartlocatie een punt van aandacht, aangezien we nog altijd 1,5 meter afstand moeten houden.

 

Een uitvaartlocatie kan overal zijn

Natuurlijk kunt u altijd kiezen voor een uitvaart in kleine kring. Maar soms is er behoefte aan een afscheid waar een grotere groep mensen bij aanwezig kan zijn. Op zo’n moment is het fijn om te weten dat er allerhande alternatieve locaties zijn waar u uit kunt kiezen. Want een afscheidsceremonie hoeft niet per se op de geijkte uitvaartlocaties plaats te vinden en ook niet automatisch duurder te zijn.

Wanneer u kiest voor een alternatieve locatie, kan dat werkelijk van alles zijn. Bijvoorbeeld de strandtent waar jullie vaak neerstreken na een mooie wandeling. Of het clubgebouw van de vereniging waar uw dierbare lid was. Of een prachtige kerk in de buurt, daarvoor hoeft u niet praktiserend lid te zijn. Ook kiezen mensen steeds vaker voor de openlucht zoals bijvoorbeeld tussen de bollenvelden of op het water.

 

Ik ben u graag van dienst om samen met u op zoek te gaan naar de perfecte locatie. Ter inspiratie vindt u op mijn website een aantal ideeën van uitvaartlocaties in Amsterdam en omstreken.

Uitvaartverzekering: dit moet u weten

Regelmatig krijg ik vragen over uitvaartverzekeringen en wat de verschillen zijn. In deze blog leg ik u uit hoe uitvaartverzekeringen in elkaar zitten, hoe ze werken en wat nou eigenlijk echt een goede verzekering is.

Is een uitvaartverzekering zinvol?

Omdat niet iedereen budget heeft voor een uitvaart, kan het verstandig zijn om een uitvaartverzekering af te sluiten. De kosten van de uitvaart zijn dan gedekt, al blijkt in de praktijk dat niet altijd alle kosten daarin meegenomen zijn.

Als er geld beschikbaar is, zoals bijvoorbeeld spaargeld, is het altijd beter om geen verzekering af te sluiten. In dat geval weet u zeker dat er niet met uw geld wordt geknoeid. Kiest u ervoor om uw spaargeld te benutten, dan is het wel van belang dat de nabestaanden toegang hebben tot de rekening. Dan hoeven zij de kosten van de uitvaart niet voor te schieten.

Wilt u toch liever een verzekering afsluiten, dan kunt u kiezen uit verschillende soorten uitvaartverzekeringen. De naturaverzekering of de kapitaalverzekering komen het meest voor maar hebben allemaal voor- en nadelen.

De naturaverzekering

Een verzekering in natura loopt altijd via grote uitvaartondernemingen. Met een dergelijke uitvaartverzekering verzekert u geen bedrag, maar een uitvaart. Of beter gezegd; een pakket aan uitvaartzaken. De hoogte van de polis wordt bepaald door de producten en diensten die u kiest en verschilt per verzekeraar. Bij een pakket aan uitvaartzaken moet u denken aan onder andere de kosten voor de kist, rouwkaarten, rouwvervoer, de uitvaartlocatie en de verzorging van de overledene.

Het voordeel van deze verzekering is dat met één telefoontje alles door de verzekeraar wordt geregeld. Maar de nadelen zijn vaak groter.

Mijn ervaring is dat dit soort grote uitvaartondernemingen niet transparant zijn over de opbouw van de kosten. Zo liggen de gekozen producten en diensten van tevoren vast en bent u niet vrij in de keuze van de uitvaartondernemer. Bovendien blijken meestal niet alle kosten gedekt te zijn. U bent verzekerd voor een basis uitvaart. Wie meer wil of andere wensen heeft dan wat standaard wordt aangeboden, moet bijbetalen.

Er kleven nadelen aan een naturaverzekering, maar weet dat u niet verplicht bent om via deze verzekering de uitvaart te laten organiseren. U kunt altijd het geld laten uitkeren, alleen ligt het uitgekeerde bedrag beduidend lager dan wat jarenlang is betaald. Wilt u geen gebruik maken van deze verzekering, dan kan ik u altijd adviseren op welke manier de uitvaart financieel passend is.

De Kapitaalverzekering
Bij een kapitaalverzekering wordt het gespaarde geldbedrag uitgekeerd aan de nabestaanden of aan de uitvaartonderneming van hun keuze. De hoogte van dit bedrag hangt af van de premie en de polisvoorwaarden. De nabestaanden zijn vervolgens vrij om het bedrag te besteden zoals zij het willen. De verzekeraar staat hier volledig buiten.

Het prettige aan deze verzekering is dat u precies weet over welk geldbedrag u kunt beschikken en volledige keuzevrijheid heeft over de invulling van de uitvaart. Het is raadzaam om bij een dergelijke verzekering zo snel mogelijk een keuze te maken met welke uitvaartonderneming u graag in zee wil. Kiest u voor een kapitaalverzekering, dan adviseer ik om die bij Ardanta of Reaal af te sluiten.

Andere uitvaartverzekeringen

Ook kunt u kiezen voor de sommenpolis, waar nabestaanden een vast bedrag krijgen uitgekeerd dat helemaal vrij besteed kan worden. Het nadeel hiervan is dat zij het geld aan hele andere zaken kunnen uitgeven zoals bijvoorbeeld aan een vakantie.

Tenslotte kunt u ook gebruik maken van de koopsom uitvaartverzekering. Hier legt u eenmalig een bedrag in bij de verzekeringsmaatschappij. Van dat geld wordt (een deel van) uw uitvaart vergoed. Dit bedrag hoort bij uw bezittingen in box 3 en is niet aftrekbaar. Wel heeft u een vrijstelling tot en met €7.033.

Meer weten over verzekeringen

Neem gerust contact met me op voor meer informatie of advies over verzekeringszaken.

En vergeet niet dat, welke uitvaartverzekering u ook heeft, u altijd vrij bent om de uitvaartondernemer te kiezen die u wilt.

Corona-tijd: Wat kan er nog wel? Hoe maak je ieder afscheid toch mooi en persoonlijk.

Maart 2020, Rutte kondigd de eerste Lock down aan.

Alle uitvaarten moesten in 1 klap helemaal anders ingevuld worden. Op dat moment werd de Lock down en alle bijkomende protocollen voornamelijk als beperkend gezien, inmiddels weet ik wel beter.

Het jaar 2020 staat voor mij als een jaar waar mijn creativiteit op de proef gesteld is. Waar ik keer op keer uitgedaagd werd om oplossingen te zoeken. Oplossingen om een afscheid net zo warm en net zo mooi te laten zijn als voor maart 2020.

Graag deel ik in deze blog de verschillende mooie oplossingen die bedacht zijn het afgelopen jaar.

 

 • De haag:

De haag is het mooiste als je vanuit huis vertrekt met de overledenen. Je kan de buurt bewoners een haag laten vormen. Details die het mooier maken: Laat de favoriete muziek klinken uit een mobile box. Laat de mensen in de haag een bloem leggen op de auto of op de uitvaartkist als de achterkant van de auto open kan zijn.

 • De drive-through:

De overledene wordt in de uitvaartkist in de voortuin geplaatst, genodigden kunnen al langs rijdend vanuit de auto afscheid nemen.

 • De doorloper:

Samen brengen we de overledene naar het crematorium of het graf, lopend, zonder een aula te gebruiken. Buiten maken we tijd voor muziek, gedichten en sprekers. Mooi detail: Als het schemert draagt iedereen een kaars.

 • De goodiebag en-of Barista kar:

Zodra de ceremonie is afgelopen en de genodigden lopen naar buiten kan je ze een goodiebag overhandigen, natuurlijk met passende dingen erin, en dat hoeft niet alleen eten te zijn. Als het lukt laat je iedereen langs een Barista kar lopen, zo gaat iedereen met een goed en warm bakkie troost weer naar huis.

 • Het afscheid op het water:

De overledene wordt per boot naar het crematorium of de begraafplaats gebracht. Vele bootjes gevuld met familie en vrienden volgen. Ieder bootje is voorzien van de favoriete muziek en het favoriete eten van de overledene.

 • Het afscheid buiten:

Kies een mooie locatie, iets wat past bij de overledene en de familie. Midden in een weiland tussen de paarden, op het strand, in de bossen. Alles kan geregeld worden. Misschien valt het weer tegen, dan zorg je gewoon voor een mooie tent of heel veel paraplu’s.

 • De livestream:

Genodigden kunnen de afscheidsbijeenkomst volgen via internet. Mooi detail hierin: Soms zorgen we dat sprekers live in de aula spreken via internet.

 • De afscheidsceremonie en de condoleance in 1:

Om te zorgen dat mensen blijven zitten ook tijdens een condoleance kan je alle stoelen groeperen precies passend naar de genodigden. 100 personen verdeeld in groepjes van 1-2-3 of 4 mensen. Deze groepjes scheiden met kleine tafeltjes. Tijdens de ceremonie kan je drinken en eten uitdelen aan iedereen, en dit inleiden en koppelen aan verhalen over de overledenen. Bijvoorbeeld: op het moment dat er champagne met coquille uitgedeeld wordt vertellen dat de overleden mevrouw ‘s nachts haar bed uit ging om juist dat te eten.

 • Het alternatieve condoleanceregister:

Condoleance bladen op maat gemaakt meesturen met de rouwkaart en mensen vragen deze te beschrijven met hun herinneringen aan de overledene. Na dat de vrienden en familie het terug gestuurd hebben, bundel ik het in een mooie map voor de familie.