Begrafenisondernemer Uithoorn

Het regelen van de begrafenis/ crematie in Uithoorn
U hebt zojuist een geliefd persoon verloren en u wilt graag een mooie plechtigheid neerzetten als laatste blijk van liefde en waardering. Hierbij kan een begrafenisondernemer u helpen. Wij kunnen u en de andere nabestaanden helpen om tot gezamenlijke besluiten te komen.

De wilsbeschikking
Een wilsbeschikking is een document, dat u voorafgaand aan het overlijden, opstelt samen met de begrafenisondernemer. U kunt hierin laten vastleggen wat uw wensen zijn rondom de uitvaart. Denk hierbij aan muziek, locatie, begraven of cremeren en inspiratie voor de sprekers.

Dit ben ik
Ik begeleid vanuit mijn gevoel, mijn hart. Mijn inlevingsvermogen zorgt ervoor dat ik mensen bij de start van het rouwproces met respect kan begeleiden.

Wat te doen na het overlijden van uw dierbare

Neem uw tijd om op uw manier afscheid te nemen en nog even samen te zijn. Bel vervolgens met de huisarts, deze zal de verklaring van overlijden opstellen. Neem daarna contact met ons op, wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op: 06 81 81 84 69

Samen bespreken we alle eerste zaken, die van belang zijn voor de organisatie van een begrafenis of crematie.

Het bespreken van de uitvaart met de begrafenisondernemer

Er moet in de eerste dagen na het overlijden veel geregeld worden, terwijl uw hoofd er niet naar staat. Wij zorgen ervoor dat u, ondanks het verdriet, toch de uitvaart creëert die past bij uw dierbare. Dit doen we door u de tijd en ruimte te geven, de juiste vragen te stellen en indien nodig met ideeën te komen, om u op weg te helpen.

De dag van de uitvaart

Op de dag zelf, wilt u alle aandacht kunnen richten op de ceremonie en uw familie en vrienden. Wij nemen alle verantwoordelijkheid over, u kunt het loslaten. Met gepaste afstand staat de begrafenisondernemer u deze dag bij en volgen we het afgesproken draaiboek.

Begrafenisondernemer Uithoorn

Het verlies van een geliefd persoon, of dit plotseling is of niet: het kan ingewikkeld zijn om keuzes te maken. Ook kan het lastig zijn om met alle nabestaanden tot gezamenlijke besluiten te komen. Juist in de tijd voorafgaand aan de uitvaart, is het fijn om een begrafenisondernemer naast u te hebben. Wij weten precies welke zaken geregeld moeten worden, ondersteunen u bij het maken van keuzes en geven heldere informatie over de mogelijkheden. Hoe u ons ook noemt, uitvaartverzorger, begrafenisondernemer, uitvaartbegeleider, wij begeleiden u in het proces naar de uitvaart en reiken eventueel ideeën aan om de crematie of begrafenis persoonlijk vorm te geven. Op een manier die recht doet aan ieders wensen.

De uitvaart in Uithoorn

Een uitvaart in Uithoorn kan op verschillende wijzen vormgegeven worden:

De ceremonie kan op reguliere begraafplaatsen gehouden worden. Het kan ook zijn dat er een locatie in Uithoorn is waar uw dierbare zich sterk mee verbonden voelde, zoals de voetbalclub, het favoriete restaurant of die prachtige theetuin waar jullie elke zondag kwamen. Ook kan de keuze worden gemaakt om de uitvaartplechtigheid in de buitenlucht van Uithoorn te houden.

Contact Funeral Quest: Begrafenisondernemer Uithoorn

Anne-Marie Boogaarts
Bogortuin 93
1019 PE Amsterdam
06 81 81 84 69
anne-marie@funeralquest.nl