Begrafenisondernemer Amsterdam

Begrafenisondernemer Amsterdam
Of het verlies van een geliefd persoon plotseling is of niet, het kan moeilijk zijn om keuzes te maken. Ook is het soms lastig om met alle nabestaanden tot een gezamenlijk besluit te komen. Juist in de tijd voorafgaand aan de uitvaart, is het fijn om iemand in de buurt te hebben, die aan alles denkt en u ondersteunt bij alle zaken die geregeld moeten worden bij een overlijden. Hoe u ons ook noemt, uitvaartbegeleider, uitvaartverzorger, begrafenisondernemer, wij zorgen voor heldere informatie over de mogelijkheden en reiken eventueel ideeën aan om de crematie of begrafenis persoonlijk vorm te geven. Op een manier, die recht doet aan ieders wensen.

Wat is een wilsbeschikking?
Een wilsbeschikking is een document, dat u voorafgaand aan het overlijden opstelt. Dit kan samen met de begrafenisondernemer in Amsterdam of zelfstandig online. U kunt hierin laten vastleggen wat uw wensen zijn rondom de uitvaart. Denk hierbij aan muziek, locatie, begraven of cremeren, kleding, bloemen en inspiratie voor de sprekers.

Mijn manier van begeleiden
Als begrafenisondernemer in Amsterdam heb ik veel ervaring met het begeleiden van uitvaarten. Ieder mens is anders en gaat op zijn eigen manier om met verdriet. Ik probeer goed aan te voelen wat iemand nodig heeft aan troost, aandacht, rust en begeleiding. Bij een uitvaart eren we een heel leven in één dag. Graag maak ik deze dag met veel zorg en aandacht tot een persoonlijke uitvaart met mooie herinneringen. Schoonheid, liefde en er voor elkaar zijn biedt troost en dat gun ik alle nabestaanden.

Vormgeven uitvaart Amsterdam

De begrafenisondernemer kan de uitvaart in Amsterdam op vele manieren vorm geven. Er zijn meerdere locaties beschikbaar naast de reguliere begraafplaatsen. De begrafenisondernemer kan u inspiratie geven, als een reguliere begraafplaats niet uw wens is. Het kan zijn dat er een plek in Amsterdam is waar uw dierbare zich sterk mee verbonden voelde. Voorbeelden hiervan zijn de honkbalvereniging, het favoriete restaurant of die prachtige theetuin waar jullie elke zondag kwamen. Mogelijk wenst u een ceremonie in de buitenlucht van Amsterdam. U kunt alle opties bespreken met de begrafenisondernemer. Wij denken graag met u mee.

Inrichten van de begrafenis/ crematie in Amsterdam

U bent zojuist een geliefd persoon verloren en u wilt graag een mooie plechtigheid neerzetten als laatste blijk van liefde en waardering. De begrafenisondernemer begeleidt u in dit proces. Wij kunnen u en de andere nabestaanden helpen, om tot gezamenlijke besluiten te komen. Wij doen dit door goed te luisteren en ruimte te bieden voor ieders verdriet. Waar nodig geven we opties om het kiezen makkelijker te maken. De begrafenisondernemer heeft veel kennis van de mogelijkheden in en om Amsterdam.

Wat te doen na het overlijden van uw dierbare

Neem uw tijd, om op uw manier afscheid te nemen en nog even samen te zijn. Bel vervolgens met de huisarts, deze zal de verklaring van overlijden opstellen. Neem daarna contact met ons op, wij zijn 24 uur per dag bereikbaar op: 06 81 81 84 69

Samen bespreken we alle eerste zaken, die van belang zijn voor de organisatie van een begrafenis of crematie.

Het bespreken van de uitvaart met de begrafenisondernemer

Er moet in de eerste dagen na het overlijden veel geregeld worden, terwijl uw hoofd er niet naar staat. Wij zorgen ervoor dat u, ondanks het verdriet, toch de uitvaart creëert die die past bij uw dierbare. Dit doen we door u de tijd en ruimte te geven, de juiste vragen te stellen en indien nodig met ideeën te komen om u op weg te helpen.

De uitvaart in Amsterdam

Op de dag van de uitvaart kunt u de verantwoordelijkheid volledig overdragen aan de begrafenisondernemer. Uw aandacht richt u volledig op uw overleden dierbare, alle genodigden en de ceremonie. U kunt erop vertrouwen dat wij de uitvaart naar al uw wensen verzorgen.

Contact Funeral Quest: Begrafenisondernemer Amsterdam

Anne-Marie Boogaarts
Bogortuin 93
1019 PE Amsterdam
06 81 81 84 69
anne-marie@funeralquest.nl