Wilsbeschikking Amsterdam

Met een wilsbeschikking legt u uw uitvaartwensen vast

In februari 2022 ging de SIRE-campagne ‘Praat erover. Niet eroverheen’ van start. Via radio- en tv-spots, advertenties in kranten en posters in bushokjes worden burgers opgeroepen de dood niet zo vaak dood te zwijgen.
Voorafgaand aan de campagne had SIRE onderzoek gedaan naar de mate waarin mensen met elkaar over de dood praten. Meer dan de helft van de Nederlanders gaf aan niet of te weinig over de dood te hebben gesproken met een persoon die er nu niet meer is.

Ik vind het een verdrietige constatering want dit heeft een grote invloed op de manier van hoe goed we afscheid van elkaar nemen. Veel mensen die er onvoldoende over hebben gesproken, ervaren ook spijt; het verdriet is groter en bemoeilijkt de rouw.
Als uitvaartbegeleidster ervaar ik dat ook. Het leidt bij de nabestaanden vaak tot twijfel, gepieker en discussies en geeft onrust en tijdsverlies. En dan heb ik het nog niet eens gehad over de financiële zorgen.
Op het moment dat ik met de nabestaanden de uitvaart bespreek en de wensen van de overledene zijn niet of nauwelijks bekend, kan dat tot grote spanningen leiden. Bijvoorbeeld door ineens te besluiten om toch te cremeren in plaats van te begraven.

Help uw naasten en leg uw uitvaartwensen vast
Uit ervaring kan ik dus stellen dat het heel zinvol is om over de dood te praten. Door uw uitvaartwensen vast te leggen in een wilsbeschikking kunt u uw naasten veel stress besparen. Niet door te zeggen: “Dat zoeken jullie maar uit na mijn dood”, want dat is eigenlijk best egoïstisch. Ook niet door te zeggen: “Dat is allemaal geregeld”, want wat bedoelt u daar precies mee? De uitvaartverzekering? Dan zegt nog steeds weinig over hoe u uw uitvaart zou willen vormgeven.

Wilt u begraven of gecremeerd worden? Heeft u een uitvaartverzekering of een apart ‘potje’ om de uitvaartkosten te dekken? Welke muziek moet tijdens de dienst worden gespeeld? Wilt u het liefst thuis opgebaard worden? Moet de uitvaart zo milieuvriendelijk mogelijk worden uitgevoerd?
Dit soort zaken kunt u allemaal vastleggen in een wilsbeschikking. Het omvat uw ideeën en wensen, maar ook praktische informatie. Zoals (een link naar) een adressenlijst en een overzicht van uw wachtwoorden.

Via mijn website kunt u een wilsbeschikking downloaden. Vul het document in en geef het aan uw familieleden en vrienden, zodat zij uw laatste wensen kunnen honoreren.

Samen met mij de wilsbeschikking invullen kan ook. Neem daarvoor contact op zodat we uw wensen kunnen bespreken.

Bekijk hier de tv-spots van SIRE