uitvaart De Nieuwe Ooster

Euthanasie, een lastig onderwerp

Tijdens de Week van de Euthanasie tussen 6 en 12 februari wil ik stilstaan bij dit onderwerp. Deze vorm van levensbeëindiging is voor veel mensen lastig om over te praten. Niet alleen patiënten, ook mantelzorgers en dierbaren hebben vaak veel vragen en weten niet waar ze terecht kunnen. Daarom besteedt de NVVE in de Week van de Euthanasie extra aandacht aan dit onderwerp en geeft ze antwoord op uiteenlopende vragen. De NVVE gaat o.a. in op wat bij euthanasie kan en mag, informeert u over hoe een euthanasietraject in elkaar zit en vertelt met welke keuzes u te maken hebt.

Lees meer over de Week van de Euthanasie van de NVVE

Euthanasie bij psychisch lijden

Bij euthanasie is sprake van het door een arts actief beëindigen van een leven bij ondraaglijk lijden. Daarvoor moet u een aantal gesprekken met uw arts hebben gehad die uw wensen schriftelijk vastlegt. Een tweede arts controleert vervolgens of hij of zij het eens is met de euthanasieverklaring.

Patiënten die psychisch lijden komen in aanmerking voor euthanasie wanneer er sprake is van vrijwilligheid, weloverwogenheid, ondraaglijkheid én uitzichtloosheid. Vooral dat laatste maakt het voor psychiaters een worsteling om vast te stellen. Zo is onder andere te lezen in de 6 zorgvuldigheidseisen uit de euthanasiewet dat vast moet staan dat de patiënt niet meer kan genezen, onnodig lijdt en dat dat lijden niet minder kan worden.

Zelfdoding als alternatief

Als uitvaartbegeleidster kom ik geregeld in aanraking met dit onderwerp. Ik hoor verhalen van mensen die zwaar psychisch leden, geen groen licht van de arts kregen voor euthanasie en daardoor naar zelfdoding uitweken. Het leidde tot veel verdriet, onbegrip, machteloosheid en schuldgevoel bij nabestaanden.

Schrijf uw wensen op in een wilsbeschikking

Euthanasie is misschien een lastig onderwerp, maar als u ongeneeslijk ziek bent is het verstandig om na te denken over uw levenseinde. Als u euthanasie overweegt, moet u veel zaken regelen en daar voldoende tijd voor nemen. Maak een afspraak met uw huisarts om de mogelijkheden te bespreken en uw wensen te uiten.

Daarnaast raad ik u aan na te denken over uw afscheid en uw wensen vast te leggen in een wilsbeschikking. Dit document zal uw nabestaanden later veel steun, lucht en zekerheid geven. Ik kan u helpen om het in te vullen en ga open en eerlijk met u in gesprek over vragen rondom het afscheid.

 

afbeelding: Hazel Ling, Troost in Beeld