Overleden in het buitenland. Wat moet u weten?

Een buitenlandse familie, woonachtig op Malta, benaderde mij om een uitvaart te begeleiden. De overledene wilde graag gecremeerd worden. Echter op Malta is geen crematorium. Eerst bedacht zijn weduwe om de crematie in Engeland te laten plaatsvinden omdat ze daar familie had wonen. Maar dat bleek ijdele hoop. Toen overwoog ze de crematie in Nederland aangezien haar man Nederlands was. Al had hij hier nooit gewoond.
Toen nam ze contact met me op.
Bovenstaand verhaal lijkt een uitzonderlijke situatie. Maar repatriëring vanuit het buitenland na een overlijden, komt vaker voor dan gedacht.
Wanneer een dierbare in het buitenland is overleden, is het fijn om te weten waarmee rekening gehouden moet worden.
Hoe gaat de repatriëring van een overledene in zijn werk?
• Allereerst, neem de tijd om op uw manier afscheid te nemen en nog even samen te zijn. Daarna is het van belang dat u een arts raadpleegt die de verklaring van overlijden zal opstellen.
• Dan neemt u contact met mij op. Ik ben 24 uur per dag bereikbaar. We maken telefonisch of via beeldbellen kennis en bespreken de eerste zaken die van belang zijn. Vervolgens ontvangt u mijn offerte.
• Ik neem direct contact op met het ziekenhuis of uitvaartlocatie ter plaatse om de repatriëring voor te bereiden.
• Aansluitend regel ik de vlucht en de juiste papieren voor het transport en de ontvangst van de overledene en heb ik contact met het mortuarium op Schiphol.
• Aangekomen in Nederland zorg ik dat de overledene meteen opgehaald kan worden om naar de gekozen opbaarlocatie vervoerd te worden.
• Wanneer de as mee teruggaat naar het eigen land, zoals de weduwe op Malta graag wilde, zorg ik voor de ontheffing op de wettelijke bewaarperiode. Dit kan binnen 1 week geregeld worden.

Wat doe ik verder als uitvaarbegeleider
• Op het moment dat de overledene in Nederland is gearriveerd, verzorg ik die.
• Nadat de familie gesetteld is, in een hotel of bij vrienden of familie, bespreken we alle details en zorg ik voor rust.
• De uitvaart organiseer ik volgens de wensen die we van tevoren hebben besproken. Ik heb contact met de uitvaartlocatie, regel de rouwkaarten, de rouwadvertentie, de bloemen en alle overige zaken die u graag geregeld heeft.

Ik heb jarenlange ervaring met hele uiteenlopende uitvaarten. Daardoor weet ik wat allemaal mogelijk is bij de invulling van de dienst. Ik luister naar uw persoonlijke wensen, geef u goed advies en kom ik met oplossingen. Bijvoorbeeld toen ik te maken had met uitgebreide coronaprotocollen. Ondanks de belemmeringen heb ik toch een toegankelijke uitvaart voor alle buitenlandse gasten kunnen verzorgen.

Wat kost repatriëring?
Repatriëring kan een kostbare aangelegenheid zijn. Reist u geregeld naar het buitenland of verblijft u voor langere tijd in het buitenland? Het meest praktische is om in zo’n geval een uitgebreide reisverzekering af te sluiten.

De ervaring van de weduwe
Na de crematie van de man uit Malta ontving ik een reactie van de weduwe. “You’re amazing. In Malta, most funeral directors I contacted said no to me. Then I met you, and you only said yes to me. You are a wonderful funeral director. I would love to see you again. Please come to Malta sometime.”

De volledige reactie van de weduwe is hier te lezen.