Melding van overlijden 24/7: 06-81 81 84 69

Met respect voor de overledene

Een uitvaart moet niet alleen aansluiten bij uw behoeften, maar ook bij de wensen van de persoon van wie u afscheid neemt. Wij vullen een uitvaart in met veel respect voor de overledene. Dat uit zich in passende oplossingen. Of het een uitvaart is in Amsterdam of elders, de juiste invulling van de uitvaartwensen is prioriteit nummer 1. Dat uit zich in onze empathie en in onze eerbied en waardering voor het persoonlijke. Mensen hechten aan rituelen en veel mensen geloven in ‘iets’ na de dood. Onafhankelijk van hoe de overledene heeft geleefd en gedacht, ieder mens verdient een waardige uitvaart.

‘Zowel het inleidende gesprek als alle regelingen die bij een eredienst nodig zijn, werden door mevrouw Boogaarts met aandacht voor de familie en andere betrokkenen uitermate respectvol uitgevoerd. Eenvoudig, maar betrokken zijn woorden die hier van toepassing zijn.’

G.H.M.J. Mulders